SAXoTECH Home Integrated MediawareImagemap: Sitemap, Search, Shop, Members & Startpoint
Imagemap - Textlinks at the bottom of page

.

 

 


News

Press Releases
In the Press
Website News

NewsLetters

Nordic Edition
- October 1998
International Edition


Download dette SAXoNEWS i PDF format

Ansvarshavende redaktør:
Torben Hoelgaard


Download this SAXoNEWS
in PDF format

You will need the
Adobe Acrobat
Viewer
to view
these PDF files.


SAXoTECH - Newsroom - Newsletters - Nordic Newsletter

October 1998 (nr.4)


 


SAXoPRESS på svensk
Nu skal svenske aviser også have fornøjelse af SAXoPRESS. Efter stor succes i Danmark og Norge er SAXoTECH's næste mål at sælge redaktionelle systemer i vort broderland Sverige. Vore kontakter med svenske bladhuse viser, at der efterspørges integrerede QuarkXPress- baserede systemer, som giver mulighed for at arbejde både indholdsdrevet og layoutdrevet. SAXoPRESS er formodentlig det system i verden, der bedst imødekommer disse krav. Kom og se svensk version af SAXoPRESS på IFRA.

SAXoPRESS Publishing System er markedets mest integrerede redaktionelle system. SAXoPRESS opfylder de krav og behov, der forventes af en moderne redaktionel systemløsning til såvel layoutdrevet som indholdsdrevet produktion.

Click to see the fullsize image
 • Håndtering af artikler, telegrammer, billeder og sider
 • SAXoTEXT - en moderne tekst-editor til indskrivning af artikler
 • SAXoImageProcessor til automatisk billedbehandling - "automatisk reproafdeling"
 • NetNews til publisering af artikler og billeder direkte på Internet
 • SAXoBRS - avanceret arkivløsning til artikler, billeder og sider
 • SAXoLayoutXT til planlægning af artikler fra QuarkXPress-siden - "layoutdrevet produktion"
 • SAXoPRESS @ccess giver mulighed for SAXoPRESS funktionalitet via en Internet-browser
 • SAXoPRESS fås til PC og Mac i både fil- og Oracle Database versioner

Ny kunde
TIPS-bladet har købt et komplet redaktionelt SAXoPRESS produktions system inklusiv SAXoImageProcessor. TIPS-bladet har valgt SAXoPRESS NT filversion.

Desuden omfatter ordren arkivsystemet SAXoBRS. TIPS-bladet er Danmarks største fodbold-avis med 25 ansatte. Klik her for at læse mere


www.saxotechonline.com
SAXoTECH’s hjemmeside har længe været et forsømt område, hvor der kunne gå uger inden siderne blev opdateret – dette er nu historie. Det er derfor med største fornøjelse, at SAXoTECH kan præsentere denne nye hjemmeside.

På hjemmesiden kan man læse alt om nyheder, pressemeddelser og kommende begivenheder. Siderne indeholder naturligvis også relevante informationer vedr. SAXoTECH og SAXoPRESS produkterne.

Dynamiske sider er et af nøgleordene for SAXoTECH’s hjemmeside. Der sker konstant nye og spændende ting, som gør siderne ekstra interessante at holde øje med. Check siderne og giv et bud på hvordan de kan blive endnu bedre og være med til at opfylde de behov, som I måtte have.


Udvidelse af direktionen
SAXoTECH A/S har igennem sit korte liv oplevet en fantastisk vækst.Alene i år er antallet af topmotiverede medarbejdere steget fra 33 til 52- og flere kommer til.

Det sidste års tid har vi brugt mange ressourcer på at gøde jorden forSAXoTECH’s internationalisering. Markedet i Danmark og Norge har deseneste år udviklet sig særdeles positivt, men for på sigt at kunne få ettilfredsstillende udbytte af vore udviklingsmæssige ambitioner, er eninternationalisering nødvendig.

15. oktober 1998 udvides direktionen i SAXoTECH A/S, idet AndersChristiansen supplerer den nuværende direktion, der består af John G.Nielsen og Werner Elhauge.

Anders Christiansen, 44 år, bliveradministrerende direktør og vil specielt få SAXoTECH’s internationaliseringsom sit primære ansvarsområde. Anders er Cand. Oecon og har enbred ledelsesmæssig baggrund fraind- og udland, hvor salg, softwareog internationale forhold har væretde centrale arbejdsområder. Anders Christiansen kommer fra etjob som adm. direktør for PeopleDocLtd. i Storbritanien.

Werner Elhauge, Anders Christiansen and John Nielsen (8k)

Werner Elhauge vil fremover primært få ansvaret for softwareudvikling, mens John G. Nielsen vil få ansvar for økonomi, administration og leverance.


Ny support-funktion - længere "åbningstid"

SAXoTECH’s markedsmæssige succes forpligter. Ikke mindst på support-siden. Derfor har vi oprettet en support-funktion, der har en væsentlig hovedopgave - at yde support til vore kunder.

Kunder har fra 1. oktober 1998 mulighed for at tegne en SAXoTECH Support-Aftale som tilbyder support indenfor følgende tidsrum:

Type 1. Kl. 08.30 – 16:00 på hverdage Type 2. Kl. 06.00 – 20:00 på hverdage Type 3. Kl. 06.00 – 24:00 på alle dage

Ønsker kunden ingen Support Aftale, yder support-funktionen support efter regning indenfor normal åbningstid i tidsrummet 8.30 - 16.00 på hverdage. Opkald fra kunder med Support Aftale har dog altid højest prioritet.

Jette Juel Knudsen (4k)

Den nyoprettede support-funktion består af Ole Henriksen og Jette Juel Knudsen. De besvarer alle support-opkald - både i og uden for normal åbningstid.

Ole og Jette har været gennem en lang oplæring i SAXoPRESS siden foråret 1998, og har varetaget supporten siden 1. september 1998. SAXoTECH’s produktsortiment har efterhånden vokset sig stort, og hvis Ole og Jette støder på problemer, som de ikke umiddelbart selv kan løse, så kan de trække på specialister fra alle hjørner af udviklingsafdelingen.

Vi håber, at etableringen af support- funktionen og tilbudet om udvidet åbningstid tilfredsstiller vore nuværende og fremtidige kunders behov. Vi følger udviklingen tæt, og hvis behovet er til stede, vil vi fra årsskiftet 1998/99 vurdere, hvorvidt vi skal tilbyde support 24 timer i døgnet alle ugens dage (Type 4)

Ole Henriksen (4k)

Nyansættelser
Marketingsafdelingen:

1. juli 1998: Jette Moberg er vores nye grafiker. Hendes primære funktion er at lave markedsføringsmaterialer (brochurer, annoncer m.v.). Jette har tidligere været ansat hos NP/Grey og hos Arden Bogtrykkeri som AD’er (Art Director).

1. august 1998: Mikkel Gram-Hansen er ansat som WEB-designer. Hans ansvarsområder er grafisk design af WEB-sider, ansvarlig for udvikling, produktion og vedligeholdelse af SAXoTECH´s WEB-sites og udvikling af DB-baseret snitflade til SAXoTECH´s internet-services i samarbejde med ekstern konsulent. Mikkel er bachelor i humanistisk datalogi.

International:
1. august 1998: Enrico Jensen er ansat som marketingsassistent. Hans opgaver er kundekontakt og opsøgende salg, canvas i forbindelse med arrangementer og aflaste sælgerne og marketingsafdelingen. Enrico er nyuddannet markedsøkonom.

1. oktober 1998: Bjørn Robert Knudsen, som nogle kender fra Agderposten, er ansat som projektleder. Bjørn Robert skal oplæres i Aalborg hvorefter han planlægges udstationeret til USA fra ca. medio december/primo januar.

Udviklingsafdelingen:
1. august 1998: Mazyar Yazdani er ansat som programmør. Han skal primært arbejde med udvikling af SAXoBRS. Mazyar er uddannet datamatiker og Cand. Science fra AUC med speciale i databaser.

1. august 1998: Peter Smed Vestergaard er ansat som pc programmør. Han arbejder med udvikling og forbedring af SAXoPRESS, nye versioner af Admin og produktionsstyrings udvidelse til Layoutmodulet.  Peter er kandidat i datalogi og har været ansat på Nordjyllands Amt i EDB og Informatikafdelingen.


Den rigtige løsning til lokalredaktionerne
SAXoTECH har med programpakken Metaframe (tidligere Winframe) fra firmaet Citrix fundet en særdeles effektiv løsning på kommunikationen mellem redaktion og lokalredaktion.

SAXoTECH har indgået en samarbejdsaftale med Lorenzen & Dalgaard (TopNordic) ifb. med levering og installation af Metaframe.

Flere af SAXoTECH’s norske aviskunder, har med stor succes anvendt Metaframe som den foretrukne løsning til lokalredaktionerne.

Horsens Folkeblad, Århus Stiftstidende og Randers Amtsavis er også kommet til den konklusion, at Metaframe er den rigtige løsning.

Horsens Folkeblad, som tidligere har oplevet langsommelige svartider på lokal redaktionerne, fik Metaframe installeret ultimo august måned. "Installationen forløb utrolig smertefrit, og brugerne oplevede med det samme en kraftig forbedring i svartiderne – ingen tvivl om, at Metaframe er den helt rigtige løsning til lokalredaktioner, der ønsker samme funktionalitet og hastighed som den, der opleves på hovedredaktionen" udtaler IT-chef Finn E. Mathiesen fra Horsens Folkeblad.

Metaframe er også løsningen til hjemmearbejdspladser og til journalister på farten. Disse brugere har ofte været begrænset til kun at skrive artikler og aflevere dem til produktionssystemet.

Metaframe giver nu mulighed for en to-vejs kommunikation og en funktionalitet, som kendes fra den daglige arbejdsplads på redaktionen. Metaframe giver helt nye muligheder for hjemmearbejde og for journalisten "ude af huset".

Click to see the fullsize image

Princippet i Metaframe er, at applikationerne - SAXoPRESS - afvikles på en central Metaframe (NT-terminal) server. De enkelte arbejdspladser på lokal redaktionerne fungerer således kun som "terminaler" op imod Metaframe serveren.

Metaframe giver umiddelbart tre store fordele:

 • For det første er administrationen meget enkel, da opdateringer og nye programmer blot installeres på den centrale Metaframe NT server. (Klientprogrammet er i øvrigt det eneste software, som skal installeres på brugerens maskine).
 • For det andet kan man fra forskellige typer af Metaframe klienter (fra mac, Unix, eller fra en WEB-browser) afvikle SAXoPRESS og andre Windows applikationer.
 • For det tredje - og måske vigtigst af alt - opnår man en forholdsvis stor hastighed, der gør at man f.eks. kan afvikle SAXoPRESS og andre Windows applikationer på en mindre pc over et modem, ISDN-linie eller en fast linie (båndbredde kravet er min. 20 kbit/s).

Finn E. Mathiesen fra Horsens Folkeblad udtaler "Brugerne på lokal- redaktionerne afvikler SAXoPRESS, som om de sad på netværket i Horsens".

Forklaringen på denne attraktive hastighed med en begrænset båndbredde er, at det kun er selve skærmbilledet, som skal opdateres på brugerens maskine. Alt applikationsafvikling foregår på serveren. Responstiden er derfor uændret om man arbejder internt eller eksternt.


Gode dage i Rebild
Tak for sidst! Skruer vi tiden en måned tilbage, ja, så er vi mange, der kan mindes et par gode dage i Rebild. Dagbladskonferencen blev for ca. 120 deltagere fra Sverige, Norge og Danmark et par dage med faglige og sociale input fra kollegaer og leverandører.

Vi har fået mange tilbagemeldinger, og det er vores klare fornemmelse, at Dagbladskonferencen bliver bedre år for år. Vi glæder os til 99.

Klik her for at se mere om Dagbladskonferencen


Ny SAXoTEXT
SAXoTEXT til Mac lanceres nu i en ny version 3, som er blevet væsentligt mere læsevenligt, da der anvendes nye tekstværktøjer til visning af tekst.

Koderne har fået en anden farve end brødteksten, og er blevet "beskyttede", således det ikke er muligt at slette et enkelt tegn i en kode.

Endnu en ny funktionalitet er muligheden for "tags". Tags kan anvendes til mange forskellige formål. det giver bl.a. mulighed for "in-line-notes", altså noter inde i artiklen.

Tags kan også bruges til indsættelse af specialtegn, farver og andre typografiske specialiteter i artiklen eller billedteksten.

Af andre nyheder kan nævnes: Søg og erstat, vis skjulte tegn, "Drag ´n´ drop" af tekst, markering af ord, linie og afsnit via tastatur.

Opgraderingsprisen er dkk. 950,- pr. SAXoTEXT. Kunder med SAXoTECH Support Aftale kan opgradere for dkk. 475,- (Priserne er excl. installation)

Bestil nu på sales@saxotechonline.com
eller på tlf: +45 96 31 42 00

SAXoTECH Viking

 

[ Top of page ]


[Home]  [Products]  [News]  [Events]  [Partners]  [About]  [Resources]        

If you have comments please let us know.
To request further information info@saxotechonline.com.
©1998 SAXoTECH A/S.   All rights reserved.  Disclaimer